Sy­nes du, dan­ske sko­le­e­le­ver bør gå i bad ef­ter idra­et­sti­mer­ne?

BT - - DEBAT -

SKAL VA­E­RE PER­FEK­TE

Dor­te Alm På fa­ce­book.com/ditbt kl. 11.48 Som jeg ser det, står vi står med en ge­ne­ra­tion af un­ge, som vil lig­ne hin­an­den, va­e­re nok så per­fek­te og ik­ke kan ac­cep­te­re, hvor­dan de nu en­gang selv ser ud.

MAN­GE IDE­A­LER

Je­a­net­te Rit­na­gel Ni­el­sen På fa­ce­book.com/ditbt kl. 15.02 For børn og un­ge i dag, er der så man­ge ide­a­ler at le­ve op til. Det gør, at man­ge er flove over de­res krop, hvis de ik­ke li­ge lig­ner de an­dre. Og så er det alt­så ik­ke sa­er­lig spa­en­den­de at gå i bad med de an­dre.

BAD HVER DAG

Lot­te Bendt­sen På fa­ce­book.com/ditbt kl. 07.56 De fle­ste går vel i bad hver dag, så det går nok, hvis de ik­ke fa­el­les­ba­der ef­ter idra­et. Vi, der går på ar­bej­de og og­så kom­mer til at sve­de, bli­ver da ik­ke tvun­get til at ba­de med kol­le­ga­er­ne, in­den vi går hjem.

DET ER SUNDT FOR DEM

Bri­an Kaas Eklöw På fa­ce­book.com/ditbt kl. 14.13 Jeg gi­ver helt ret i, at det nok er, for­di børn/un­ge har et for­skru­et bil­le­de af, hvor­dan man skal se ud uden tøj på. Men net­op der­for skal de jo gå i bad ef­ter idra­et, så de kan se, at vi al­le er for­skel­li­ge, og at det er okay.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.