Kvin­der får ret til at få ud­le­ve­ret abor­te­re­de fo­stre

BT - - NYHE­DER -

Kvin­der, der får fo­re­ta­get en pro­vo­ke­ret abort, skal kun­ne va­el­ge at få ud­le­ve­ret fo­stret. Det slår Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et iføl­ge Ber­ling­s­ke fast.

Der­med la­eg­ger mi­ni­ste­ri­et op til at aen­dre prak­sis på fle­re af lan­dets sy­ge­hu­se. Her bort­skaf­fes fo­stre­ne i dag på li­ge fod med al­min­de­ligt ho­spi­tals­af­fald. I nog­le til­fa­el­de og­så uden, at kvin­der­ne ori­en­te­res om mulig­he­den for at få dem ud­le­ve­ret. Ber­ling­s­ke be­ret­ter om til­fa­el­de, hvor kvin­der di­rek­te er ble­vet af­vist, når de har spurgt til at få de­res fo­ster med hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.