Fa­engsels­be­tjen­te ved ik­ke nok om ra­bi­a­te

BT - - NYHEDER -

Lan­dets fa­engsels­be­tjen­te fø­ler sig ik­ke godt nok ru­stet til at spot­te ra­di­ka­li­se­re­de ind­sat­te i fa­engs­ler­ne. Det kan fø­re til ube­ret­ti­ge­de ind­be­ret­nin­ger. El­ler og­så bli­ver ind­sat­te ra­di­ka­li­se­re­de, uden at fa­engsels­funk­tio­ner­ne op­da­ger det, skri­ver fag­bla­det Fa­engsels­for­bun­det.

»Først og frem­mest kan det va­erst ta­en­ke­li­ge jo ske, nem­lig at vi ik­ke får spot­tet og ind­be­ret­tet en ra­di­ka­li­se­ret ind­sat,« si­ger Ste­en Øster­berg, til­lids­re­pra­e­sen­tant i Rin­ge Fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.