Bil­li­ge­re lån til som­mer­hu­se

BT - - NYHEDER -

KREDIT PÅ LÅN Som kø­ber, sa­el­ger el­ler ejer af et som­mer­hus kan et af føl­gen­de sce­na­ri­er bli­ve re­le­vant, hvis for­sla­get om at kun­ne lå­ne op til 80 pro­cent i ste­det for de nu­va­e­ren­de 60 pro­cent gen­nem et re­al­kre­di­tin­sti­tut bli­ver ved­ta­get. For kø­ber Ved at op­ta­ge et stør­re re­al­kre­dit­lån kan du spa­re 464 kr. pr. må­ned ef­ter skat ved køb af et som­mer­hus til en mio. kr. og 1.322 kr. pr. må­ned ef­ter skat ved køb af et som­mer­hus til tre mio. kr. I ud­reg­nin­ger­ne er an­ta­get, at der er ta­le om et 30-årigt F5-lån samt et banklån til 6,5 pro­cent i ren­te over 20 år. Bi­drags­sat­ser­ne er reg­net som et gen­nem­snit af kre­dit­for­e­nin­ger­nes for­skel­li­ge sat­ser. For sa­el­ger Vent med at sa­el­ge dit som­mer­hus. Hy­pen om køb kan bli­ve stør­re, hvis der er pen­ge at spa­re. Mar­ke­det for som­mer­hu­se kan me­get vel få et boost ved om­ta­le i me­di­er­ne, og den bil­li­ge­re lån­ty­pe kan få pri­sen til at sti­ge. Om­la­eg­ning af lån Hvis ik­ke du va­el­ger at om­la­eg­ge dit re­al­kre­dit­lån i som­mer­hu­set fra 60 til 80 pro­cent, kan du spa­re 36 kr. pr. må­ned ef­ter skat på et som­mer­hus til en mio. kr. (sam­let be­spa­rel­se i lå­nets lø­be­tid: 9.559 kr.) og 107 kr. pr. må­ned ef­ter skat på et som­mer­hus til tre mio. kr. (sam­let be­spa­rel­se i lå­nets lø­be­tid: 28.348 kr.). I ud­reg­nin­gen er an­ta­get, at kre­dit­for­e­nin­ger­ne vil sa­et­te pri­sen på bi­drags­sat­ser­ne på som­mer­hu­se til det sam­me som på helårs­bo­li­ger, samt at som­mer­hu­set er ua­en­dret i va­er­di. Der er reg­net på et gen­nem­snit af pri­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.