Brand­far­lig re­li­gi­øs fejring

BT - - NYHEDER -

I Nor­dir­land fejres – i vis­se kred­se – en så­kaldt ’El­lev­te Nat’, som er nat­ten før den tolv­te juli. Det er en pro­te­stan­tisk mar­ke­ring af en sejr over ka­to­lik­ker. Og pra­e­cis den­ne nat ta­en­des der sto­re bål i ga­der­ne ef­ter­fulgt af fest. Min­dre fest­ligt var det dog i Bel­fast i år, for­di et af de sto­re bål på Shankill Ro­ad sat­te ild til tre hu­se. De bra­end­te ned, og et du­sin fa­mi­li­er måt­te flyg­te i nat­tens mulm og mør­ke. Må­ske bur­de pro­te­stan­ter­ne over­ve­je at nø­jes med fyr­fads­lys na­e­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.