Pizza Cr­u­do e Pa­ta­te

BT - - SOMMER -

1. AElt al­le in­gre­di­en­ser­ne til dej­en sam­men i en rø­re­ma­ski­ne. 2. La­eg dej­en i en skål da­ek­ket med film. 3. Stil den et lunt sted, og lad den ha­e­ve i om­kring en ti­me. 4. Når dej­en som mini­mum er ha­e­vet til dob­belt stør­rel­se, flyt­tes den over på køk­ken­bor­det. 5. Form den til kug­ler á ca. 120 g. 6. La­eg kug­ler­ne på en ba­ge­pla­de med ba­ge­pa­pir, stil dem et lunt sted, og lad dem ha­e­ve i yder­li­ge­re 1-4 ti­mer. 7. Ska­er de us­kra­el­le­de kar­to­f­ler i tyn­de ski­ver, og kog dem i letsal­tet vand, til de er blø­de, men sta­dig har en fast kon­si­stens. 8. Køl dem af i koldt vand med det sam­me ef­ter kog­ning for at stop­pe ko­ge­pro­ces­sen. 9. Ska­er mozza­rel­la­en i ski­ver. 10. Riv skin­ken i min­dre styk­ker med fin­gre­ne, el­ler ska­er den i fi­ne, tyn­de ski­ver med en skarp kniv. 11. Når dej­kug­ler­ne er fa­er­dig­ha­e­vet, rul­les de ud i ens­ar­te­de cirk­ler. 12. La­eg et lag kar­to­f­ler på pizza­bun­den, så de fyl­der he­le bun­den, men ik­ke over­lap­per for me­get. 13. Tilsa­et lidt oli­veno­lie. La­eg der­ef­ter den ski­ve­skår­ne mozza­rel­la og par­ma­skin­ken på.

VED GRILLEN 1. Varm grillen op (in­di­rek­te var­me) til ca. 220 °C. Hvis du bru­ger en kul­grill, skal du bru­ge bri­ket­ter i en ma­eng­de, der om­trent sva­rer til en halv­fuld grillstar­ter. 2. Sa­et ba­ge­ste­nen midt på gril­l­ri­sten. Lad den for­var­me i ca. 15 mi­nut­ter. 3. La­eg pizza­en på ba­ge­ste­nen, luk lå­get, og grill pizza­en i 16-20 mi­nut­ter, til kan­ter­ne er sprø­de. 4. Kom lidt oli­veno­lie, sort pe­ber, par­mesan­fla­ger og ba­si­li­kum­bla­de på pizza­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.