Asyl­sø­ge­re i La­da

BT - - NYHEDER -

Det fin­ske told­va­e­sen hol­der auk­tion for 128 ef­ter­lad­te sov­je­ti­ske bi­ler i Sal­la, 900 km nord for Hels­inki. Mel­lem de­cem­ber og marts må­ned har 1.700 asyl­sø­ge­re kryd­set gra­en­sen ved Ark­tis i bi­ler af ma­er­ket La­da og Vol­gas i rin­ge stand, som de hav­de købt i Rusland. For i ste­det for at ta­ge den far­li­ge ru­te over Mid­del­ha­vet, valg­te asyl­sø­ger­ne at ta­ge den ark­ti­ske ru­te gen­nem Rusland til trods for tem­pe­ra­tu­rer på mi­nus 30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.