Kat be­hol­der job i Dow­ning Stre­et 10

BT - - NYHEDER -

Selv om David Ca­meron er ved at pak­ke sam­men og over­la­der nøg­ler­ne til The­resa May, er der en sa­er­lig be­bo­er, som ik­ke for­la­der den be­røm­te adres­se Dow­ning Stre­et 10 i Lon­don.

Kat­ten Lar­ry, som har bo­et i den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster­bo­lig si­den 2011, be­hol­der job­bet som mu­se­fan­ger, si­ger en bri­tisk re­ge­rings­tals­mand iføl­ge BBC.

»Det er en tje­ne­ste­mand­kat, der ik­ke til­hø­rer Ca­meron-fa­mi­li­en, så han bli­ver,« si­ger tals­man­den.

Lar­ry kom­mer oprin­de­ligt fra et kat­te­hjem, men blev hen­tet til Dow­ning Stre­et 10 for fem år si­den for at hja­el­pe med rot­te­be­ka­em­pel­se, ef­ter en stor rot­te var rendt for­bi ga­de­dø­ren midt un­der en di­rek­te tv-sen­ding. Lar­ry føl­ger i po­tespo­re­ne på an­dre kat­te i Dow­ning Stre­et, og tra­di­tio­nen med at hol­de kat i Dow­ning Stre­et 10 går iføl­ge Stor­bri­tan­ni­ens na­tio­na­le ar­ki­ver helt til­ba­ge til 1800-tal­let, skri­ver NBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.