Cha­ka Khan ind­lagt til af­vaen­ning

BT - - NYHEDER -

Et over­for­brug af smer­testil­len­de pil­ler har ud­vik­let sig til et re­gu­la­ert mis­brug, og der­for er Cha­ka Khan nu tjek­ket ind på en af­vaen­nings­kli­nik.

»Cha­ka har ka­em­pet med en af­ha­en­gig­hed af re­cept­plig­tig smer­testil­len­de me­di­cin og har fri­vil­ligt la­det sig ind­la­eg­ge for at bli­ve rask igen og for­bli­ve sådan,« ly­der det på den 63-åri­ge Gram­myvin­ders hjem­mesi­de.

Ind­til vi­de­re er al­le kon­cer­ter frem til sen­som­me­ren af­lyst, men som et led i den igang­va­e­ren­de am­bu­lan­te be­hand­ling har la­e­ger­ne op­for­dret hen­de til at fort­sa­et­te si­ne mu­sikind­spil­nin­ger.

San­ge­r­in­den har hit­tet med num­re som ’I’m Eve­ry Wo­man’ og ’I Fe­el for You’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.