Det kni­trer med kna­ster i Tay­l­or Swifts hånd­ta­ske

BT - - NYHEDER -

Den 26-åri­ge hit­ma­ger er ik­ke kun en sang­fugl, men og­så en guld­fugl, som har ind­kas­se­ret svim­len­de 1,1 mia. kr. det for­gang­ne år.

Med den sum tril­len­de ind på kon­to­en er hun den mest ind­tje­nen­de stjer­ne iføl­ge ma­ga­si­net For­bes, som har sam­men­lig­net ind­tje­nin­ger blandt mu­si­ke­re, sku­e­spil­le­re, ko­mi­ke­re, va­er­ter, sport­s­u­dø­ve­re og folk i po­pu­la­er­kul­tu­ren det for­gang­ne år.

Sid­ste år lå Swift iføl­ge det an­er­kend­te er­hvervs­ma­ga­sin på ot­ten­de­plad­sen og har alt­så på blot et år top­pet sin ind­tje­ning med over 112 pro­cent. Det astro­no­mi­ske be­løb kom­mer blandt an­det fra san­ge­r­in­dens se­ne­ste ver­dens­tur­né og lu­kra­ti­ve af­ta­ler med blandt an­dre Co­ca-Co­la, Keds og Ap­ple.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.