Fan­ta­stisk fi­na­le

BT - - TV - 09:05 10:50 12:25 14:15 20:00 23:55 16:30 18:10 07:20 22:00 00:3005:45

BT’s an­mel­der Bir­git­te Grue var helt på linje med det øv­ri­ge an­mel­der­kor­ps, da sid­ste del af Rin­ge­nes Her­re-tri­lo­gi­en kom i 2003. Seks stjer­ner fik Pe­ter Ja­ck­sons stor­slå­e­de fi­na­le, som af man­ge reg­nes for den bed­ste af de tre film. Sau­rons styr­ker har be­lej­ret Mi­nas Ti­rith, Gon­dors ho­ved­stad, i be­stra­e­bel­sen på at ud­s­let­te men­ne­ske­ra­cen. Det før så sto­re kon­ge­døm­me har al­drig va­e­ret i stør­re be­k­neb for en kon­ge. Men kan Ara­gorn le­ve op til sit navn og bli­ve det, han er født til? Gan­dalf ka­em­per en brav kamp for at hol­de sam­men på Gon­dors ned­brud­te ha­er. Han får hja­elp af Ro­hans kon­ge, Théo­den, som gør si­ne styr­ker klar til den ul­ti­ma­ti­ve kamp. Men selv med al de­res mod og loy­a­li­tet er men­ne­ske­nes styr­ker ik­ke en re­el trus­sel mod Sau­rons ma­eg­ti­ge ha­er. Al­li­ge­vel be­gi­ver de go­des styr­ker sig ud i de­res livs kamp - med det ene mål for øje at di­stra­he­re Sau­ron, så Fro­do og hans tro va­eb­ner, Sam, har mu­lig­hed for at fuld­fø­re mis­sio­nen og ka­ste Med­vir­ken­de: In­struk­tion: rin­gen i flam­mer­ne ved Dom­me­dags­b­jer­get. Det er det ene­ste, der kan brin­ge Sau­ron til fald. (Zulu)

Fo­rel­sket i New York. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. Cho­pin – min el­ske­de. En­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 1991.

Chic!. Fransk ko­me­die fra 2015. Blon­di­nens ha­evn. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2001.

Hals sto­re ka­er­lig­hed. Ame­ri­kansk-tysk ko­me­die fra 2001.

Sea­bi­scu­it. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2003. Ju­no. Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2007. Min lej­lig­hed i Pa­ris. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Pri­de. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014. The Gam­b­ler. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Clo­se Up.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.