Tot­ten­ham kø­ber hol­land­sk bom­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ryg­ter­ne har svir­ret la­en­ge, og nu er det en re­a­li­tet. Tot­ten­ham hen­ter den 22-åri­ge an­gri­ber Vin­cent Jans­sen (fo­to) i AZ Alk­maar, op­ly­ste Pre­mi­er Le­ague-klub­ben på sin hjem­mesi­de i går. An­gri­be­ren har skre­vet un­der på en kon­trakt, der ga­el­der til 2020, skri­ver klub­ben vi­de­re.

Med 27 mål blev Vin­cent Jans­sen top­sco­rer i den bed­ste hol­land­ske fod­bol­dra­ek­ke i sid­ste sa­e­son. Han vandt Jo­han Cruyff-tro­fa­e­et som bed­ste un­ge spil­ler i liga­en – en ti­tel, Chri­sti­an Erik­sen og­så tid­li­ge­re har kun­net smyk­ke sig med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.