Jo­a­chim Löw’er in­gen ste­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jo­a­chim Löw for­bli­ver på po­sten som tysk fod­bold­land­stra­e­ner til ef­ter VM­slut­run­den i 2018, op­ly­ser Tys­klands fod­bold­for­bund (DFB) på sin hjem­mesi­de.

56-åri­ge Löw, der har ført Tys­kland frem til mini­mum se­mi­fi­na­len i samt­li­ge si­ne fem slut­run­der, så­e­de el­lers selv tvivl om sin frem­tid i job­bet ef­ter ne­der­la­get til Frank­rig i EM-se­mi­fi­na­len.

VM-kva­li­fi­ka­tio­nen be­gyn­der i Oslo mod Nor­ge 4. sep­tem­ber. For­in­den mø­der ty­sker­ne Fin­land i en ven­skabs­kamp 31. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.