Skarp du­el om Tour de Fran­ce-sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er ved at va­e­re halvvejs igen­nem Tour de Fran­ce, og det har ind­til vi­de­re ik­ke va­e­ret et løb, hvor det er det sto­re, der skil­ler fa­vo­rit­ter­ne ad rent tids­ma­es­sigt.

Al­li­ge­vel tror book­ma­ker­ne kun på to mu­li­ge vin­de­re af Tour de Fran­ce - nem­lig sid­ste års to du­el­lan­ter i form af Chris Froo­me og Nairo Qu­in­ta­na.

I kraft af for­sprin­get på 23 se­kun­der, er Froo­me li­ge nu fa­vo­rit­ten i od­ds om­kring 1,70, mens Nairo Qu­in­ta­na ty­pisk gi­ver om­kring 2,50 gan­ge pen­ge­ne igen, hvis han en­der som vin­der af Tour de Fran­ce.

Her­ef­ter er der så et ka­em­pe­spring ned til de na­e­ste ryt­te­re. Li­ge nu er det Ri­chie Por­te, der ind­ta­ger tred­je­plad­sen på book­ma­ker­nes li­ste, men han står i 25 gan­ge pen­ge­ne for at lø­be med sej­ren, mens en af for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne Fa­bio Aru ef­ter en dår­lig start på lø­bet er op­pe i 35 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.