2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den­ne kamp lig­ner så langt fra et op­gør med mål i. Asta­na er et hold i frem­gang, men hol­dets spil­lestil på ude­ba­ne er me­get de­fen­siv. Så­le­des end­te det med et ne­der­lag på 1-0 til slo­ven­ske Ma­ri­bor på frem­med gra­es på sam­me tids­punkt af tur­ne­rin­gen i sid­ste sa­e­son, og run­den ef­ter spil­le­de man så en må­l­løs kamp mod fin­ske HJK. I den hjem­li­ge liga har Zal­gi­ris va­e­ret sta­er­ke de­fen­sivt med blot fi­re mål imod i de se­ne­ste 10 kam­pe, og man kan i for­vej­en godt fo­re­stil­le sig en kamp, hvor beg­ge hold na­ep­pe kom­mer til at sat­se det vil­de.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.