2 ,06

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn star­ter rej­sen mod grup­pe­spil­let i Nor­dir­land, og det bør ik­ke bli­ve en kamp, hvor Crus­a­ders får sco­ret. Klub­fod­bold i Nor­dir­land har et ret lavt ni­veau, og selv om det godt nok er syv år si­den, så vandt FC Kø­ben­havn da og­så 11-0 sam­let over Clif­ton­vil­le den­gang - og ni­veau­et i den nor­dir­ske liga er ik­ke ble­vet bed­re si­den den­gang. I og med det er den før­ste kamp, vil Stå­le Sol­bak­ken gi­vet­vis fo­ku­se­re me­get på ik­ke at få et mål imod, og det er da og­så me­get sva­ert at se, hvor­dan Crus­a­ders skal få sco­ret i det­te op­gør. Flot od­ds på, at det ik­ke sker.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.