Fem sår­e­de i ty­re­løb i Pam­plo­na

BT - - NYHEDER -

I alt fem per­so­ner end­te ons­dag på ho­spi­ta­let ef­ter det an­det­sid­ste ty­re­løb i den ver­dens­be­røm­te festu­ge i Pam­plo­na, hvor be­sø­gen­de fra he­le ver­den står tid­ligt op for at lø­be om kap med lang­hor­ne­de ty­re i by­ens ga­der. Festi­va­len har ek­stra stor op­ma­er­k­som­hed i år, ef­ter at en ty­re­fa­eg­ter – en så­kaldt ma­ta­dor – blev stan­get ihjel i are­na­en i by­en Teru­el for før­ste gang i 16 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.