Mand med va­eg­te om li­vet druk­ne­de

BT - - NYHEDER -

Den mand, der mandag ef­ter­mid­dag blev fun­det død i van­det ud for Tisvil­de­le­je, er død ved druk­ning og har ik­ke va­e­ret ud­sat for en for­bry­del­se. Det op­ly­ser Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, ef­ter at man­den er ble­vet ob­du­ce­ret.

Man­den var kun iført un­der­buk­ser, da han blev fun­det. Om li­vet var bun­det et sjip­pe­tov med to va­eg­te, der hver ve­je­de 7,5 ki­lo. Sjip­pe­to­vet og va­egtski­ver­ne kan i prin­cip­pet va­e­re fra et mo­tions­rum, op­ly­ser po­li­ti­et.

Po­li­ti­et ved dog sta­dig ik­ke, hvem han er. Hans ud­se­en­de pas­ser ik­ke med no­gen sav­ne­de dan­ske­re. Po­li­ti­et me­ner, at han er mel­lem 30 og 45 år gam­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.