Kvin­de død af hjer­te­stop ved tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 76-årig bed­ste­mor dø­de tirs­dag af et hjer­te­stop, der op­stod i for­bin­del­se med en tra­fi­ku­lyk­ke i Mør­ke i Østjyl­land. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Kvin­den be­fandt sig i bi­len sam­men med si­ne to bør­ne­børn på ni og 15 år samt bør­ne­nes fora­el­dre. De­res far, en 46-årig mand, sad bag rat­tet. Ulyk­ken ske­te, da han plud­se­lig mi­ste­de her­re­døm­met, bi­len røg ud i ra­bat­ten og vi­de­re ind i et trae.

Den 76-åri­ge kvin­de blev kørt til ska­destu­en, men dø­de som føl­ge af hjer­te­stop­pet. Hun hav­de i for­vej­en pro­ble­mer med hjer­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.