For­års­rul­ler

BT - - SOMMER -

PER­SO­NER: 4 FORBEREDELSE: 30-40 min TILBEREDNING: 10-15 min GRILLMETODE: Di­rek­te SVA­ER­HEDS­GRAD: Mid­del

INGREDIENSER

400 g re­jer, kyl­lin­ge­bryst el­ler svi­ne­mør­brad 300 g po­r­rer 300 g gu­le­rød­der 300 g squash 300 g cham­pig­non 2 fed hvid­løg 40 g in­ge­fa­er 2 aeg 20 spsk. jord­nød­de­o­lie Chi­li Pe­ber 2 spsk. so­ja­sau­ce 24 stk. ris­pa­pir (20 x 20 cm)

Chi­li­en stam­mer fra Mel­le­ma­me­ri­ka, og bru­ges bå­de som me­di­cin og til mad­lav­ning. Ver­dens sta­er­ke­ste hed­der Ca­ro­li­na Re­a­per .

I KØKKENET

1. Først skal fyl­det la­ves. Start med at ska­e­re re­jer, kyl­ling el­ler svi­ne­kød i ski­ver el­ler tern. Hvis re­jer­ne ik­ke er for sto­re, skal de ik­ke ska­e­res i styk­ker. 2. Skyl po­r­rer, gu­le­rød­der, squash og cham­pig­non. 3. Skra­el gu­le­rød­der­ne og in­ge­fa­e­ren, og pil hvid­lø­get. 4. Hak hvid­løg og in­ge­fa­er, og ska­er de re­ste­ren­de grønt­sa­ger i ski­ver. 5. Pisk ae­g­ge­ne sam­men i en skål, og sa­et dem til si­de til se­ne­re.

VED GRILLEN

1. For­be­red grillen til di­rek­te var­me – ca. 200 °C. 2. Sa­et wok­ken ned i hul­let på GBS®ri­sten, og lad den for­var­me. 3. Varm 2 spsk. jord­nød­de­o­lie i wok­ken, og brun kø­det el­ler re­jer­ne i oli­en. 4. Kyl­lin­ge­kød skal ste­ges i 10 mi­nut­ter, re­jer no­get min­dre. 5. Tag kø­det op af wok­ken, og kom lidt ek­stra olie i den. 6. Tilsa­et grønt­sa­ger­ne, og steg dem i 4-5 mi­nut­ter. 7. Lad hvid­løg, in­ge­fa­er og chi­li ste­ge med det sid­ste mi­nut, indtil grønt­sa­ger­ne er fa­er­di­ge. 8. Tilsa­et pe­ber og so­ja­sau­ce til sidst. Hold lidt igen med so­ja­sau­cen, da der el­lers ri­si­ke­rer at kom­me for me­get va­e­ske i grønt­sags­fyl­det. 9. Nu skal for­års­rul­ler­ne fol­des. 10. An­bring to styk­ker ris­pa­pir oven på hin­an­den. 11. La­eg en pas­sen­de ma­eng­de grønt­sags­fyld i mid­ten. 12. Pensl kan­ter­ne af ris­pa­pi­ret med aeg. 13. Fold de to si­der ind over fyl­det. Pensl der­ef­ter ris­pa­pi­rets øver­ste og ne­der­ste kant, og rul det sam­men til en for­års­rul­le. Pensl for­års­rul­ler­ne med olie. 14. Grill rul­ler­ne ved di­rek­te var­me (200 °C) på al­le tre si­der i 1 mi­nut, el­ler til de har få­et gril­l­ma­er­ker. Servér dem med hjem­mela­vet chi­lisau­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.