Dør af tør­ke

BT - - NYHEDER -

En enorm tør­ke ved Pilco­mayo-flo­den i Cha­co­re­gio­nen i Pa­ragu­ay på­vir­ker nu kai­ma­ner i så stor stil, at de er ved at om­kom­me. Et ukendt an­tal er nu stran­det ved flo­dens bred pga. de la­ve vand­stan­de. Det har nu få­et fri­vil­li­ge og med­lem­mer fra en dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tion til at red­de de nød­sted­te dyr, der er na­ert be­sla­eg­tet med al­liga­to­rer. De fri­vil­li­ge og dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tio­nen har slup­pet de over­le­ven­de kai­ma­ner ud 15 ki­lo­me­ter la­en­ge­re ne­de ad flo­den, hvor vand­stan­den er hø­je­re. Kai­ma­ner­ne ad­skil­ler sig fra al­liga­to­rer­ne ved at mang­le den for­be­ne­de skil­le­va­eg i na­e­sen, og des­u­den er de va­e­sent­ligt min­dre. Ra­cen fin­des i Mel­lem- og Sy­da­me­ri­ka og for­veks­les of­te med kro­ko­di­l­ler.

Den 1100 ki­lo­me­ter lan­ge Pilco­mayo-flod er en tva­er­gå­en­de flod til den sto­re Pa­ragu­ay-flod. Flo­den lig­ger i det cen­tra­le Pa­ragu­ay.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.