På bar med hund­en

BT - - NYHEDER -

Hun­de er men­ne­skets bed­ste ven, og det fak­tum ta­ger de helt al­vor­ligt i Kro­a­tien. I by­en Crik­ve­ni­ca har de nem­lig ind­ret­tet en hund­e­strand og en hund­e­bar, hvor de fir­be­ne­de stør­rel­ser har fuld ad­gang sam­men med de­res eje­re. Til­ta­get be­ha­ger sand­syn­lig­vis ik­ke al­le strand- og bar­ga­e­ster, men brok­ker man sig over hund­e­nes ef­ter­la­den­ska­ber, så må man flyt­te sig. I ba­ren kan man be­stil­le spe­ci­el­le is, øl og sna­cks til de små vov­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.