Dra­ke skub­bet af hit­lis­te-top­pen

BT - - KULTUR -

Me­ga-stjer­nen Dra­ke har de se­ne­ste ni uger kun­net fejre, at hans se­ne­ste al­bum ’Views’ top­pe­de Bil­l­bo­ard 200 Al­bums Chart. Men det er slut nu, da en uven­tet spil­ler har tvun­get ham ned på an­den­plad­sen. Det ame­ri­kan­ske, mi­dal­dren­de pop/punk-ro­ck­band Blink-182, der isa­er hit­te­de med san­gen ’All the Small Thin­gs’ til­ba­ge i 00er­ne, samt flit­tigt lag­de mu­sik til fle­re ’Ame­ri­can Pie’-film - har ud­gi­vet et nyt al­bum, der over­ra­sken­de har ind­ta­get før­ste­plad­sen på ver­dens vig­tig­ste hit­lis­te.

Blink 182s nye al­bum, ’Ca­li­for­nia’, de­bu­te­re­de som nr. 1 på Bil­l­bo­ard-hit­lis­ten med, hvad der sva­rer til 186.000 al­bum-en­he­der, hvor­i­mod Dra­ke måt­te nø­jes med en fin an­den­plads, da ’Views’ i sam­me uge ’kun’ op­nå­e­de, hvad der sva­rer til 117.000 al­bum-en­he­der. Dra­ke sat­te re­kord Dra­ke kan dog al­tid trø­ste sig med, at han sta­dig vil sa­et­te re­kord med ’Views’, da al­bum­met ef­ter ni uger på før­ste­plad­sen er endt som det hip-hop al­bum, der har lig­get tred­jela­engst om nr. 1 på Bil­l­bo­ard 200 Al­bums Chart.

Blink-182 har ud­skif­tet gu­i­ta­rist/san­ger Tom DeLon­ge med Alka­li­ne Trio-front­mand Matt Ski­ba. Trods me­get dra­ma i me­di­er­nes sø­ge­lys sid­ste år teg­ner al­bum­met ’Ca­li­for­nia’ sig som en suc­ces ik­ke kun salgs­ma­es­sigt. Iføl­ge uden­land­ske an­mel­de­re kan det og­så be­trag­tes som et nyt kunst­ne­risk høj­de­punkt i grup­pens kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.