KLASSIKEREN:

BT - - KULTUR -

Ti­tel: ’I Ki­na spi­ser de hun­de’. In­struk­tion: Las­se Spang Ol­sen. År: 1999

Dansk Fil­min­sti­tut na­eg­te­de at sky­de pen­ge i Las­se Spang Ol­sen og An­ders Tho­mas Jen­sens pilska­e­ve ma­nuskript om den fors­må­e­de Ar­vid (Dejan Cukic) og hans iskol­de sto­re­bror (Kim Bod­nia). Bud­get­tet på søl­le ot­te mil­li­o­ner blev der­for kla­ret af en tv-sta­tion, en pri­vat in­ve­stor og en fil­m­ud­le­jer. Fil­men, der sta­dig er en dybt ori­gi­nal, ko­misk for­nø­jel­se, blev en ka­em­pe­suc­ces ik­ke ale­ne i Dan­mark, men og­så i Island, Tys­kland og Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.