Mels mester­va­erk

BT - - TV - 12:00 07:10 08:40 14:55 13:25 20:15 00:00-05:40 10:20 16:30 18:25 22:00

I 1200-tal­let un­dertvang den en­gel­ske kong Edward sig Skot­land. Det op­le­ver bon­de­søn­nen Wil­li­am Wal­la­ce som barn. Som vok­sen ven­der han ef­ter en pil­grims­fa­erd til­ba­ge til Skot­land, hvor hans ko­ne ven­ter ham. Men det for­fa­er­de­li­ge sker. En en­gelsk sol­dat for­sø­ger at vold­ta­ge hans el­ske­de, og da hun ef­ter­føl­gen­de hå­ner sol­da­ten, bli­ver hun slå­et ihjel. Ned­brudt af sorg sva­er­ger Wal­la­ce ha­evn over den en­gel­ske be­sa­et­tel­ses­magt. Han sam­ler en ha­er og for­mår gen­nem en ra­ek­ke blo­di­ge slag at tra­en­ge eng­la­en­der­ne til­ba­ge. Men ik­ke al­le skot­ter er så ide­a­li­sti­ske og fri­hed­s­el­sken­de som Wal­la­ce og for­ra­e­de­ri lu­rer li­ge om hjør­net. Mel Gib­son le­ve­rer sit livs bed­ste pra­e­sta­tion som Wal­la­ce og har og­så in­stru­e­ret fil­men, der blev no­mi­ne­ret til 10 Oscars. Den vandt fem - blandt an­det fik Gib­son to for ”Årets bed­ste film” og ”Bed­ste in­struk­tion”. Fil­men byg­ger på den sand­fa­er­di­ge forta­el­ling om Wal­la­ce, en skotsk fri­heds­ka­em­per, der le­ve­de i 1200-tal­let. Hans Med­vir­ken­de: sva­erd er sta­dig be­va­ret og kan ses på New Na­tio­nal Wal­la­ce Monu­ment i Skot­land. Bla­det ale­ne må­ler 132 cen­ti­me­ter. (3+)

Ped­der­sen & Fin­dus – Den lil­le dril­lepind. Tysk fa­mi­lie­film fra 2014. Åsa-Nis­se - Vel­kom­men til Kno­hult. Svensk ko­me­die fra 2011. Big. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1988. Love, Ro­sie. En­gelsk ko­me­die fra 2014.

Ant­boy II. Dansk fa­mi­lie­film fra 2014. Den ly­se­rø­de pan­ter. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2006. Frank. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014. Hope Flo­ats – en ny start. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1998. Pa­per Towns. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Mirak­let i Viskan. Svensk dra­ma fra 2015. En vild da­te. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.