FC Midtjyl­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­land skal for­sø­ge at gø­re kunstva­er­ket fra sid­ste sa­e­son ef­ter og slå sig igen­nem til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. I før­ste kva­li­fi­ka­tions­run­de blev li­tau­i­ske Su­d­u­va slå­et med sam­let 2-0, og i an­den run­de ven­ter FC Va­duz. Hol­det fra Lie­ch­tenste­in har den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn-spil­ler Yo­nes Fel­fel på løn­nings­li­sten, men han er ik­ke rejst med til Her­ning på grund af en skade. Så­dan én har FC Midtjyl­lands styr­mand Tim Sparv og­så, da han er ude et halvt år med en kna­eska­de, og i det he­le ta­get er det ik­ke et li­ge så sta­er­kt mand­skab, som Ul­ve­ne stil­ler med som i sid­ste sa­e­son. Sta­er­ke pro­fi­ler som Kri­sti­an Bach Bak, Erik Svi­at­chen­ko, Pet­ter An­der­s­son og Jim Lar­sen er er­stat­tet med en grup­pe un­ge og ta­lent­ful­de spil­le­re fra år­gang 1997. FAVORIT: FCM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.