Her er

BT - - TOUR DE FRANCE -

Der var syv dan­ske­re til start i årets Tour de Fran­ce, men al­li­ge­vel rå­ber de dan­ske cy­kel­fans ef­ter det dan­ske hold, der var en­gang. Hvad bli­ver det så til, Bjarne Ri­is? Et hold ef­ter den­ne sa­e­son? Må­ske i 2018? Det er og­så uklart, om det bli­ver et stort el­ler lil­le hold. Må­ske bli­ver det end­da kun ved tan­ken.

Men hvad nu hvis det he­le bli­ver til no­get? Der er man­ge sce­na­ri­er. Bjarne Ri­is og Saxo Bankstif­te­ren Lars Sei­er Chri­sten­sens for­håb­ning er for­ment­lig et hold på Wor­ld Tour-ni­veau i stil med Team Saxo Bank-da­ge­ne.

BT har med ud­gangs­punkt i det, de dan­ske cy­kel­fans drøm­mer om, ud­ta­get et rent dansk Tour de Fran­ce-hold, som det vil­le kun­ne se ud un­der Ri­is. Da vi vur­de­rer det for me­re sand­syn­ligt, at det kom­mer til at ske i 2018 i for­hold til ryt­ter­kon­trak­ter og sponsorj­agt, har vi valgt at ta­ge ud­gangs­punkt i det års­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.