Michael Mør­køv

BT - - TOUR DE FRANCE -

Selv om Mør­køv har op­le­vet en ud­vik­ling ef­ter skif­tet til Ka­tusha, vil et sam­ar­bej­de på et dansk hold va­e­re in­ter­es­sant for bå­de ham og Ri­is. Ar­bejds­man­den har og­så ud­trykt øn­ske om at kø­re for Ri­is igen. Den høj­re hånd DEM FÅR RI­IS IK­KE

MICHAEL VALGREN:

Alt ty­der på, at han har skre­vet un­der på en to-årig kon­trakt med Asta­na.

For­ment­lig og­så at fin­de på Asta­na i de kom­men­de sa­e­so­ner.

På kon­trakt med Lot­to Sou­dal i yder­li­ge­re to år.

Den dan­ske U23-ver­dens­me­ster ta­ger sand­syn­lig­vis skrid­tet til det hø­je­ste ni­veau ef­ter den­ne sa­e­son.

JES­PER HAN­SEN: LARS BAK: MADS WÜRTZ SCH­MIDT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.