Bri­an Holm

BT - - TOUR DE FRANCE -

Hver­ken Holm el­ler Ri­is har lagt skjul på de­res go­de ven­skab og de­res lyst til at ar­bej­de sam­men, og det er me­re et spørgs­mål om, hvor­når det sker, end om det sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.