Pog­ba kan ko­ste 980.000.000 kr.

BT - - TOUR DE FRANCE -

REKORDSUM

Uan­set hvad det kon­kre­te be­løb en­der med at bli­ve, så har de tre sum­mer det til fa­el­les, at de al­le vil gø­re den 23-åri­ge fran­ske midt­ba­ne­mand til ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler. De sum­mer, som skal til for at fravri­ste den 23-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler fra Ju­ven­tus, er nem­lig så hø­je, at ik­ke en­gang Re­al Madrid kan føl­ge med.

Sky Sports’ span­ske trans­fer­eks­pert Gu­il­lem Ba­lague me­ner nem­lig at vi­de, at Re­al Madrid har truk­ket sig, for­di de an­gi­ve­ligt ik­ke er vil­li­ge til at mat­che Man­che­ster Uni­teds bud på stjer­ne­spil­le­ren.

»Re­al Madrid har kort og godt sagt: ’Vi vil un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der be­ta­le så me­get’, og for­ladt auk­tio­nen,« sag­de Gu­il­lem Ba­lague.

Der­med lig­ner Paul Pog­ba en kom­men­de Man­che­ster Uni­ted-spil­ler, men der er sta­dig no­get, som ta­ler imod skif­tet. Nem­lig at ud­sig­ter­ne til at spil­le Eu­ro­pa Le­ague med Man­che­ster Uni­ted på in­gen må­de mat­cher am­bi­tio­ner­ne hos den flam­boy­an­te spil­ler. Fer­gu­son må gra­em­mes En­der Pog­ba al­li­ge­vel i Man­che­ster, vil Sir Alex Fer­gu­son få sig et par ek­stra grå hår. Ik­ke nok med at Pog­ba smut­te­de fra Man­che­ster Uni­ted til Ju­ven­tus på en fri trans­fer un­der Fer­gu­sons le­del­se. Den skot­ske suc­ces-tra­e­ner har og­så et ge­val­digt horn i si­den på Paul Pog­bas su­pera­gent, Mi­no Rai­o­la, der an­gi­ve­ligt spil­le­de en stor rol­le i, at Pog­ba af­vi­ste Man­che­ster Uni­ted til for­del for Ju­ven­tus i 2012.

Nu er agen­ten imid­ler­tid et plus for Man­che­ster Uni­ted. Mi­no Rai­o­la og José Mourin­ho skul­le nem­lig ha­ve et sa­er­de­les godt for­hold til hin­an­den, hvil­ket og­så ses på hand­ler­ne med Zla­tan Ibra­him­ovic og Hen­rikh Mk­hi­tary­an, der beg­ge be­nyt­ter Rai­o­la som agent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.