FA snak­ker med ’Big Sam’

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ben Sun­der­land skri­ver i en med­del­lel­se, at klub­bens ma­na­ger, Sam Al­lar­dy­ce, har få­et lov til at snak­ke med det en­gel­ske fod­bold­for­bund, FA, om den le­di­ge land­stra­e­ner­post.

’Foot­ball As­so­ci­a­tion (FA) kon­tak­te­de Sun­der­land AFC for at få til­la­del­se til at ta­le med vo­res ma­na­ger i det, der skul­le ha­ve va­e­ret en hem­me­lig for­hand­lings­pro­ces med po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter til job­bet som en­gelsk land­stra­e­ner.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.