’Så­dan no­get sker i USA, ik­ke i lil­le Lås­by’

BT - - NYHEDER -

Det tragi­ske dob­beltdrab på Jør­gen og Kir­sten Kragh har sendt chok­bøl­ger ind over østjy­ske Lås­by, hvor ae­g­te­par­ret har va­e­ret bo­sid­den­de i me­re end 40 år.

AE­g­te­par­rets ska­eb­ne har ry­stet by­en, og ba­re få ti­mer ef­ter Østjyl­lands Po­li­ti tirs­dag af­ten be­kra­ef­te­de, at Jør­gen og Kir­sten Kragh var fun­det dø­de i den bil, som de­res søn Lars Kragh blev an­holdt ved tirs­dag ef­ter­mid­dag ved Von­ge vest for Hor­sens, be­gynd­te de før­ste blom­ster­buket­ter og lys at bre­de sig i ind­kørs­len ved par­rets hus.

Me­nings­løst

I går bred­te blom­ster­hils­ner­ne sig yder­li­ge­re. Le­ne Jens­by var en af dem, der lag­de blom­ster.

»Det er ba­re dybt tragisk, at de ik­ke er her me­re. Det er så­dan en tra­ge­die, der sker i USA, ik­ke i lil­le Lås­by,« sag­de en ty­de­ligt rørt Le­ne Jens­by.

Hun kend­te ik­ke ae­g­te­par­ret per­son­ligt, men hun ken­der til gen­ga­eld de­res nu ef­ter­lad­te søn Tho­mas Kragh.

»Vo­res børn går i sko­le sam­men, og så kan man ik­ke und­gå at bli­ve på­vir­ket. Det er me­nings­løst, og jeg fø­ler fru­stra­tion og af­magt over de­res ska­eb­ne. De har ka­em­pet og ka­em­pet for de­res søn og for de an­dre ve­te­ra­ner med ar på sja­e­len, men de er ba­re ik­ke ble­vet hørt,« sag­de Le­ne Jens­by, mens hun lag­de blom­ster­ne til ret­te i ind­kørs­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.