Så­dan blev Is­la­misk Stat til

BT - - DEBAT -

Ef­ter Irak­kri­gen i 2003 op­står ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat, der står bag de dø­de­li­ge ter­r­or­an­greb i blandt an­det Pa­ris, Istan­bul og Bruxel­les. Den­ne do­ku­men­tar sa­et­ter des­u­den fo­kus på de ra­di­ka­le le­de­re og det ame­ri­kan­ske for­søg på at stand­se ter­r­o­ri­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.