PANELET

BT - - DEBAT -

Spil­let Poké­mon Go får folk til at van­dre fle­re ki­lo­me­ter for at fin­de vir­tu­el­le fi­gu­rer. Hvor­for er spil­let ble­vet så po­pu­la­ert? Vil Poké­mon-fe­be­ren snart gå over, el­ler er kon­cep­tet kom­met for at bli­ve?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.