Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med en sik­ker sejr på sam­let 10-1 over det island­ske mand­skab Va­lur Reykjavik spil­le­de Brønd­by sig i sid­ste uge frem til an­den kva­li­fi­ka­tions­run­de i Eu­ro­pa Le­ague og står nu for­an Hi­ber­ni­an med før­ste kamp på ude­ba­ne. Skot­ter­ne er en lidt usik­ker stør­rel­se, som først nu tra­e­der ind i tur­ne­rin­gen som po­kal­vin­de­re ef­ter en vild fi­na­le­sejr over stor­klub­ben Glas­gow Ran­gers. Hi­ber­ni­an fri­ster en til­va­e­rel­se i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Skot­land, men sat­ser stort på at ryk­ke op i den­ne sa­e­son, og til den op­ga­ve har man an­sat den tid­li­ge­re Cel­tic-mester­tra­e­ner Neil Len­non, som og­så er hol­dets helt sto­re stjer­ne.

FAVORIT: Brønd­by

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.