Eg­gert går glip af OL

An­ders Eg­gert når ik­ke at bli­ve sin skade kvit, in­den OL-hol­det ud­ta­ges

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hånd­bold­spil­le­ren An­ders Eg­gert går glip af na­e­ste må­neds OL i Rio på grund af en la­egska­de. Det op­ly­ser Dansk Hånd­bold For­bund i en pres­se­med­del­el­se.

Den 34-åri­ge ven­stre­fløj fra Flens­burg-Han­dewitt har mandag gi­vet land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son den tri­ste be­sked.

»Jeg er rig­tigt aergerlig over, at jeg ik­ke har mu­lig­hed for at mel­de mig på ba­nen i for­hold til OL, men jeg var og­så godt klar over, at det var en sva­er si­tu­a­tion. Ska­der kom­mer al­drig på et godt tids­punkt, men det her er vir­ke­lig uhel­dig ti­m­ing,« si­ger Eg­gert i pres­se­med­del­el­sen.

Selv om Flens­burg-spil­le­ren sand­syn­lig­vis er kampklar igen i lø­bet af na­e­ste uge, så er han ik­ke i spil til OLtrup­pen, fast­slår Gud­mun­dur Gud­munds­son.

»Jeg er ked af det på Eg­gerts veg­ne, for jeg ved, hvor me­get det be­ty­der for ham, men jeg kan ik­ke ta­ge ham med i over­vej­el­ser­ne om trup­pen til OL, når han ik­ke er helt klar, og jeg ik­ke har set ham på ba­nen, in­den hol­det skal ud­ta­ges,« si­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Med An­ders Eg­gert ude af bil­le­det til OL-hol­det, går plad­sen som ven­stre­fløj i OL-trup­pen sand­syn­lig­vis til Cas­per U. Mor­ten­sen fra Han­nover-Burg­dorf.

Ud over Eg­gert er det end­nu uvist, om Dan­mark kan stil­le med streg­spil­le­ren René Toft Han­sen til OL. Ki­el-spil­le­ren blev ramt af en kors­bånds­ska­de kort før nytår, men for ny­lig meld­te han sig klar.

Gud­mun­dur Gud­munds­son ud­ta­ger sin OL-trup be­stå­en­de af 14 spil­le­re på mandag.

Dan­mark er ved OL i pul­je med Ar­gen­ti­na, Tu­nesi­en, Kro­a­tien, Qa­tar og Frank­rig. De fi­re bed­ste hold i hver grup­pe går vi­de­re til kvart­fi­na­ler­ne. /ritzau/

Jeg er rig­tigt aergerlig over, at jeg ik­ke har mu­lig­hed for at mel­de mig på ba­nen i for­hold til OL, men jeg var og­så godt klar over, at det var en sva­er si­tu­a­tion. Ska­der kom­mer al­drig på et godt tids­punkt, men det her er vir­ke­lig uhel­dig ti­m­ing An­ders Eg­gert

An­ders Eg­gert har spil­let 159 kam­pe og sco­ret 578 mål for Dan­mark. Han har del­ta­get ved al­le slut­run­der si­den 2009 – her­un­der og­så OL i Lon­don 2012. FO­TO: LISELOTTE SABROE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.