Ceylan får EM-kamp i Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - piquet

Team Sau­er­land har vun­det ret­ten til at ar­ran­ge­re EM-kam­pen i pro­fes­sio­nel fjer­va­egts­boks­ning mel­lem dan­ske Den­nis Ceylan og eng­la­en­de­ren Ry­an Walsh.

Ty­sker­nes bud var på 60.305 eu­ro (448.536 kr.) mod bri­ti­ske Doub­le A Pro­mo­tion, som hav­de budt 60.000 eu­ro.

»Jeg er rig­tig glad for, at kam­pen bli­ver i Dan­mark,« si­ger Den­nis Ceylan.

»Ry­an Walsh er en god mod­stan­der. Han er me­get sta­erk, så jeg er nødt til at pas­se på med ik­ke at bli­ve fan­get af for man­ge slag,« til­fø­jer Den­nis Ceylan, der er ube­sej­ret som pro­fes­sio­nel bok­ser.

Den tre år ae­l­dre eng­la­en­der har dog og­så en gan­ske fin sta­ti­stik, da han har vun­det 21 ud af si­ne 23 kam­pe og kun tabt en en­kelt. Af de 21 sej­re er de 10 kom­met i hus ef­ter kno­ck­out.

Det er end­nu ik­ke fast­lagt, hvor og hvor­når kam­pen skal bok­ses.

FO­TO: MATHIAS LØVGREEN BOJESEN

Den­nis Ceylan i ak­tion mod Wal­ter Estra­da i de­cem­ber sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.