9 VE­JE TIL HØJ PULS

BT - - NYHEDER -

GU­I­DE Va­er fy­sisk ak­tiv mindst 30 mi­nut­ter om da­gen. Det kan va­e­re en cy­kel- el­ler svøm­me­tur, men og­så rask gang og ren­gø­ring af hu­set ta­el­ler med. Mindst to gan­ge om ugen mo­tio­ne­re med høj in­ten­si­tet af mindst 20 mi­nut­ters va­rig­hed. Her skal pul­sen lidt hø­je­re op. Tra­ed lidt ek­stra i pe­da­ler­ne el­ler kast dig evt. ud på en lø­be­tur. Dyrk den mo­tion, du bedst kan li­de – og gø­re det sam­men med an­dre. Så er det nem­me­re at kom­me i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.