Da­ni­ca får rol­le i ny tv-se­rie i USA

BT - - NYHEDER -

End­nu en dansk sku­e­spil­ler har få­et en rol­le i en in­ter­na­tio­nal tv-se­rie. Den­ne gang er det Da­ni­ca Curcic, der skal spil­le med i den dy­stre ’The Mist’, som er ba­se­ret på en ro­man af Step­hen King. Det skri­ver De­ad­li­ne.com.

Iføl­ge me­di­et har dan­ske­ren rol­len som stof­mis­bru­ge­ren Mia Lam­bert, der er på flugt og på jagt ef­ter pen­ge. Men den lil­le by, som er om­drej­nings­punkt for se­ri­en, er dog da­ek­ket af en tyk tå­ge.

Curcic bli­ver ik­ke den ene­ste dan­sker på set­tet. De­ad­li­ne. com har tid­li­ge­re skre­vet, at Chri­sti­an Tor­pe, der og­så stod bag TV2-hit­tet ’Ri­ta’, skal in­stru­e­re den nye se­rie.

Da­ni­ca Curcic er blandt an­det kendt for si­ne rol­ler i fil­me­ne ’All in­clu­si­ve’, ’Lang hi­sto­rie kort’ og ’Stil­le hjer­te’.

Step­hen Kings ro­man fra 1980 blev i 2007 la­vet som gy­ser­film.Iføl­ge IMDb fil­mes ’The Mist’ i Nova Sco­tia i Ca­na­da, og se­ri­en får pre­mi­e­re i 2017.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.