Su­per­stjer­ne sik­rer mo­bil­frie kon­cer­ter

BT - - TV / RADIO -

Ver­denspres­sen var hur­tig til at brin­ge nyhe­den om, at den bri­ti­ske san­ge­r­in­de Ade­le hav­de bedt sit pu­bli­kum om at la­eg­ge de­res te­le­fo­ner og ka­me­ra­er fra sig, mens hun gav kon­cert. På den må­de kun­ne kon­cert­ga­en­ger­ne bed­re fo­ku­se­re på at va­e­re til ste­de i nu­et, men­te ’Hel­lo’-kunst­ne­ren.

Ade­le er dog langt­fra den ene­ste mu­si­ker, der har få­et nok af, at pu­bli­kum har travlt med bå­de at fil­me og ta­ge sel­fies, mens kon­cer­ten er i gang.

Iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die The Was­hin­g­ton Post har san­ge­ren Ali­cia Keys for­budt mo­bi­ler un­der si­ne kon­cer­ter. Den 35-åri­ge ’No One’-mu­si­ker har nem­lig skabt mo­bil­frie zo­ner un­der si­ne se­ne­ste op­tra­e­de­ner, hvor til­sku­er­ne ved ind­gan­gen bli­ver bedt om at la­eg­ge de­res te­le­fo­ner i et hyl­ster, som lå­ser, så snart man tra­e­der ind i de om­rå­der, hvor mo­bi­ler ik­ke er vel­kom­ne.

Så­fremt kon­cert­ga­en­ger­ne plud­se­lig skal bru­ge de­res te­le­fo­ner, bli­ver man nødt til at for­la­de zo­nen, hvor­ef­ter hylste­ret igen åb­ner sig. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 22: Nem: 21, Mel­lem: 88, Sva­er: 52

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.