Hånd­bold

BT - - TV -

Med kun lidt over to uger til OL be­gyn­der i Bra­si­li­en, skul­le for­men ger­ne va­e­re no­gen­lun­de på plads i den dan­ske lands­hold­strup. Men hvad med spil­let? Det vil test­kam­pen mod Bra­si­li­en gi­ve et fin­ger­peg om. De kom­men­de OL-va­er­ter bør ik­ke vol­de de dan­ske me­dal­je­a­spiran­ter de sto­re pro­ble­mer, her kort før det går løs i Rio. TV 2: 20.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.