Mey­er­heim

BT - - TV -

Oplev Shu-bi-dua for fuld mu­sik, når Mi­cha­el Mey­er­heim får be­søg af "shub­ber­ne" Mi­cha­el Har­din­ger, Kim Dau­gaard og Claus As­mus­sen. De har mas­ser af go­de hi­sto­ri­er med, og ra­diova­ert Jør­gen de My­li­us er med til at min­des, hvor­dan det he­le star­te­de. Sku­e­spil­ler Emil Birk Hart­mann un­der­hol­der med num­re fra "Shu­bi­dua The Mu­si­cal". TV 2 Char­lie: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.