Her er dit liv

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Han er rid­der af Dan­ne­brog og har igen­nem sin lan­ge sku­e­spil­ler­kar­ri­e­re mod­ta­get et hav af pri­ser. I af­ten ta­ger Pre­ben Kri­sten­sen imid­ler­tid pri­sen som den mest over­rum­p­le­de og po­si­tivt over­ra­ske­de, når han in­te­ta­nen­de be­gi­ver sig til prø­ve på Fol­ke­te­a­tret og i ste­det for at mø­de te­a­ter­kol­le­ger­ne bort­fø­res af Mads St­ef­fen­sen. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.