Tour de Fran­ce Froo­mes vil­de løb

BT - - TOUR DE FRANCE -

TOUR DE FARCE en­de­lig frem til den stak­kels bri­te med en af lø­bets re­ser­ve­cyk­ler. Men den var slet ik­ke gea­ret or­dent­ligt, og Froo­me stod na­e­sten stil­le.

Han end­te med at få en cy­kel fra en ti­l­i­len­de Sky-bil, men der var ska­den for la­engst sket. Kon­se­kven­ser­ne af det ufat­te­li­ge dra­ma blev i før­ste om­gang, at Froo­me røg ned på sjet­te­plad­sen i den sam­le­de stil­ling, og at un­ge Adam Ya­tes (Ori­ca-Bi­keex­chan­ge) over­tog den gu­le fø­rer­trø­je.

Men ef­ter lidt ta­en­ke­tid for­bar­me­de løbs­jury­en sig og an­nul­le­re­de Froo­mes tidstab, og den ke­ny­ansk­fød­te bri­te er der­med sta­dig i gult, når der i dag kø­res en­kelt­start. Blev nødt til at lø­be Stør­ste­delen af det in­ter­na­tio­na­le pres­se­kor­ps hav­de sam­let sig for­an Team Skys hold­bus, men Chris Froo­me duk­ke­de al­drig op i de vind­bla­e­ste høj­der. Han drop­pe­de og­så den gu­le trø­jes ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de, men han nå­e­de li­ge at af­le­ve­re et par hur­ti­ge kom­men­ta­rer til fransk tv.

»Jeg er ba­re glad for, at løbs­kom­mis­sa­e­rer­ne tog den be­slut­ning, som de gjor­de. Det vil jeg tak­ke dem for,« sag­de han og sat­te der­na­est et par ord på dra­ma­et, der ud­spil­le­de sig på det mon­strø­se bjerg i Proven­ce.

»Jeg vid­ste, at ser­vi­ce­bi­len var bag an­dre ryt­te­re, så jeg ta­enk­te ba­re, at jeg blev nødt til at lø­be.«

Eta­pen blev i øv­rigt vun­det af Lot­to-Sou­dal- ryt­te­ren Tho­mas De Gendt, der hav­de sid­det i ud­brud la­en­ge, men den sejr lag­de in­gen na­er­mest ma­er­ke til. Og det var vel egent­lig for­stå­e­ligt nok.

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.