Kjeld­sen med i top i Bri­tish Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske gol­f­spil­ler Sø­ren Kjeld­sen vi­ser bla­en­den­de form, tre uger in­den han skal re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved OL. I går fik han en frem­ra­gen­de start på ma­jor­tur­ne­rin­gen Bri­tish Open. Han gik en run­de i 67 slag, hvil­ket sva­rer til fi­re slag un­der ba­nens par. Det ra­ek­ker til en fjer­de­plads ind­til nu. Ame­ri­ka­ne­ren Phil Mi­ck­el­son fø­rer ef­ter en for­ry­gen­de run­de i 63 slag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.