Kja­er mak­ker med Skr­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mid­ter­for­sva­re­ren Mar­tin Skr­tel for­la­der Li­ver­pool og Pre­mi­er Le­ague ef­ter ot­te sa­e­so­ner og fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren i den tyr­ki­ske klub Fe­ner­ba­h­ce, op­ly­ser klub­ben på Twit­ter.

Den 31-åri­ge slovak bli­ver der­med for­svarskol­le­ga med dan­ske Si­mon Kja­er, der er fast in­ven­tar i Istan­bul-klub­bens bag­ka­e­de.

Iføl­ge bri­ti­ske me­di­er har Fe­ner­ba­h­ce ho­stet op med 5,5 mil­li­o­ner pund for den er­far­ne stop­per. Det sva­rer til knap 50 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Mar­tin Skr­tel kom til Li­ver­pool fra Ze­nit St. Pe­ters­borg i 2008 og nå­e­de me­re end 300 kam­pe for klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.