Dan­mark når nyt FIFA-lav­punkt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når Dan­marks nye fod­bold­land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, og hans hold ta­ger hul på VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne i sep­tem­ber, lig­ger Dan­mark blot num­mer 44 på FIFAs ver­dens­rang­li­ste, og så skidt har det al­drig set ud for Dan­mark, si­den rang­li­sten blev ind­ført i 1993.

Island er til gen­ga­eld krav­let op som num­mer 22 i ver­den. Der­med er Island bedst i Nor­den li­ge nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.