DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag sky­des Su­per­liga­en i gang blot fem da­ge ef­ter, at EM slut­te­de. Som skre­vet før i dis­se spal­ter, er FC Kø­ben­havn den sto­re guld­fa­vo­rit med od­ds om­kring 1,60, og de for­sva­ren­de me­stre er da og­så det hold, der har truk­ket flest ind­skud hos Dan­ske Spil.

Lidt over­ra­sken­de er det dog, at kun 30 pro­cent af spil­le­ne er sat på FC Kø­ben­havn, hvil­ket kan skyl­des, at folk of­te går ef­ter lidt hø­je­re od­ds, når de skal sa­et­te pen­ge­ne på et lang­tidsva­ed­demål.

Med od­ds 500 må Sil­ke­borg si­ges at va­e­re i den ka­te­go­ri, men der­for er det lidt af en over­ra­skel­se, at de har truk­ket na­est­f­lest ind­skud af al­le hold, hvil­ket er me­get us­a­ed­van­ligt for en op­ryk­ker.

Lidt me­re ven­tet er det, at de to an­dre klub­ber med om­kring 10 pro­cent af Od­dset-spil­ler­ne bag sig, er Brønd­by i od­ds 12 og AGF i od­ds 75.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.