1 , 7 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

At­hlo­ne le­ve­re­de en stor over­ra­skel­se ved at slå Shel­bour­ne. På grund af øko­no­mi­ske pro­ble­mer, har der va­e­ret stor ud­skift­ning i trup­pen, men man nå­e­de at få et par for­sta­er­k­nin­ger ind før Shel­bour­ne-kam­pen, og le­ve­re­de alt­så et flot re­sul­tat. Selv­føl­ge­lig er de sta­dig et no­get dår­li­ge­re hold end Drog­he­da, men al­li­ge­vel er det sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de. Drog­he­da har kun vun­det en af de se­ne­ste fem kam­pe, og end­da i pe­ri­o­den kun spil­let uaf­gjort mod bund­hol­det Ca­bin­te­e­ly, så der­for spil­les, at At­hlo­ne mak­si­malt ta­ber med to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.