2,36

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De har ret til at drøm­me i FC Nord­s­ja­el­land, men det kan godt bli­ve sva­ert med po­int i før­ste hug. Hol­det pra­este­re­de nem­lig elen­digt på na­tur­gra­es i for­å­ret, hvor man blot hen­te­de ét po­int i syv for­søg (det kom dog i Vi­borg), og vir­ker sva­ek­ke­de i som­me­rens trans­fer­vin­due med far­vel til Em­re Mor, David Mo­berg Karls­son og Mar­tin Vin­gaard uden at ha­ve få­et no­get na­ev­ne­va­er­digt den an­den vej. Vi­borg spil­le­de et god­kendt før­ste sa­e­son i Su­per­liga­en, har hen­tet man­ge spa­en­den­de spil­le­re ind og kun mi­stet Lukas Lera­ger. Spa­en­den­de od­ds på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.